Jak uzyskać dostęp do admina na Linuxie wykorzystując Dockera?

Nie posiadasz uprawnień administratora na lokalnym sprzęcie? Posiadasz Linuxa oraz Dockera? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak to w tym artykule pokażę Ci jak wykorzystać Dockera do modyfikacji pliku sudoers, dzięki czemu uzyskasz uprawnienia administratora.

Wymagania wstępne

Przedstawiony tutaj sposób wymaga, aby użytkownik z ograniczeniami miał dostęp do komend dockerowych, tzn. użytkownik należy do grupy docker. Konfiguracja dockera wymaga, aby użytkownik należał do tej grupy. Sposób ten działa wyłącznie na systemie Linux (testowane na Ubuntu).

TLDR

 • Odpalenie alpine linuxa z zamontowaniem pliku /etc/sudoers jako sudoers w kontenerze:

  docker run -it -v /etc/sudoers:/sudoers --rm alpine /bin/sh

 • Zmiana uprawnień w celu edycji pliku sudoers za pomocą vi:

  chmod 777 sudoers
  vi sudoers

 • Dodanie użytkownikowi wymaganych uprawnień w pliku sudoers (klawisz i w celu dodania wpisu):

  # Pomiedzy user a ALL wymagana jest tabulacja (raz TAB, nie 4 spacje)
  user	ALL=(ALL:ALL) ALL

 • Wyjście z zapisem z vi:

  :wq

 • Ponowna zmiana uprawnień pliku sudoers na domyślne wartości oraz wyjście z konsoli kontenera:

  chmod 755 sudoers
  exit

 • Weryfikacja zmian w pliku sudoers:

  cat /etc/sudoers
  sudo su

Opis poszczególnych komend

docker run -it -v /etc/sudoers:/sudoers –rm alpine /bin/sh

Komenda ta pozwala na pobranie obrazu alpine linuxa, a następnie odpalenie kontenera z tego obrazu. Parametr -it odpowiada za odpalenie trybu interaktywnego (pozostawia otwarty STDIN, nawet jeśli nie jest podłączony) oraz przydzielenie pseudo-TTY. Parametr -v wiążę katalog bądź plik hosta z wolumenem kontenera. W tym przypadku tworzymy powiązanie dla pliku hosta /etc/sudoers z plikiem sudoers w katalogu głównym naszego kontenera. Parametr --rm sprawia, że po zamknięciu i wyjściu z shella, utworzony kontener zostanie usunięty. Fragment alpine /bin/sh odpowiada za wybranie obrazu, z którego zostanie utworzony kontener (w tym przypadku linux alpine) oraz odpalenie polecenia (programu) /bin/sh, czyli powłoki systemu (shell).

chmod 777 sudoers oraz vi sudoers

Plik /etc/sudoers domyślnie jest zabezpieczony przed edycją. Ze względu, że alpine jest minimalistyczną dystrybucją linuxa posiada domyślnie edytor plików vi. Pliki sudoers powinny być edytowane za pomocą visudo, jednak w alpine nie ma domyślnie tego zainstalowane. W celu edycji pliku należy nadać pełne uprawnienia do pliku obecnemu użytkowniki za pomocą komendy chmod 777 sudoers odpalonej w kontenerze z alpine. Następnie można otworzyć plik sudoers wykorzystując edytor vi za pomocą komendy: vi sudoers. Aby móc wpisywać tekst w edytorze vi należy nacisnąć na klawiaturze przyciski i.

user ALL=(ALL:ALL) ALL

Powyższy wpis pozwala na dodanie użytkownikowi user uprawnień do wykonywania wszystkich komend. Pierwsze pole wskazuje nazwę użytkownika, którego dotyczy reguła (user). Pierwsze „ALL” oznacza, że ta reguła dotyczy wszystkich hostów. Drugie „ALL” oznacza, że użytkownik user może uruchamiać polecenia jako wszyscy użytkownicy. Trzecie „ALL” oznacza, że użytkownik user może uruchamiać polecenia jako wszystkie grupy. Czwarte „ALL” oznacza, że te zasady dotyczą wszystkich poleceń (komend). Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego formatowania w pliku. W przypadku Ubuntu między user, a ALL był odstęp z wykorzystaniem pojedynczej tabulacji (nie cztery spacje). Osobiście nie jestem, pewien czy użycie pojedynczej spacji, bądź 4 spacji nie zepsuje niczego, więc dla pewności zachowałem docelowe formatowanie.

Wyjście z vi

W celu wyjścia z edytora vi zapisując zmiany, należy nacisnąć na klawiaturze klawisz esc, a następnie wpisać :wq. Polecenia po dwukropku to komendy dla vi. w oznacza, iż chcemy zapisać zmiany wprowadzone w pliku natomiast q oznacza zamknięcie pliku.

chmod 755 sudoers oraz exit

Zmieniamy uprawnienia do pliku sudoers na domyślne wartości przed edycją, a następnie wychodzimy z powłoki kontenera za pomocą komendy exit. Po wyjściu kontener z alpine zostanie usunięty. Pozostanie wyłącznie pobrany obraz na dysku.

cat /etc/sudoers oraz sudo su

W celu weryfikacji dostępów możemy wykorzystać polecenie cat /etc/sudoers, aby sprawdzić, czy wpisy poprawnie się dodały. Możemy też użyć komendy sudo su, aby sprawdzić, czy możemy wykonywać polecenia jako sudo.

Wniosek

Jak widać docker pozwala na zmianę uprawnień dla użytkownika i modyfikację plików, do których domyślnie nie posiadamy dostępu. Grupa Docker należy do grup administratorskich, przez co użytkownik będący w tej grupie posiadający dostęp do wykonywania komend dockera, ma możliwość dowolnej modyfikacji plików, bez konieczności dostępu do praw administratora.

comments powered by Disqus